sunnuntai 2. helmikuuta 2014

Ladun tamppaamisen ja Ibiza 2012-soittolistan vaikutuksesta murtomaahiihtäjän suorituskykyyn


Kun kannoin tänään sukset ja sauvat läheiselle pururadalle, olin pettynyt. Merkkiäkään ladusta ei näkynyt. Niska kyyryssä meinasin palata kotiin. Sitten tajusin, mikä tieteellisen tutkimustyön mahdollisuus olikaan minulle suotu,  ja juuri ennen Sotshin olympialaisia.  Tässä tämä nyt ihan tuoreeltaan - edes PubMed-tietokannasta  ei tätä vielä löydy.

 

Abstrakti

 

Tutkimuksen esittely

Ladun olemattomuus toimii dominoivana negatiivisena säätelijänä murtomaahiihtäjän suorituskyvyn esiintulolle. Luotettavaa tutkimustietoa on kuitenkin saatavilla vain vähän. Ei ole selvää näyttöä siitä onko ladun olemattomuuden negatiivinen vaikutusmekanismi psyykkinen, fyysinen vai metafyysinen. Tätä tutkimusta varten valittiin randomisoidulla otannalla 1-100 kpl 40-vuotiaita mieshenkilöitä, joiden murtomaahiihtokokemus oli noin 0.4% koehenkilön harrastaman liikunnan kokonaistuntimäärästä.

Mittaukset

Koehenkilöt kiersivät kahdeksan kierrosta pururadalla, jossa vallitsi alkutilanteessa täydellinen ladun olemattomuus.

-  Koehenkilöt varustettiin  GPS-paikantimilla. Tallennetun sijaintitiedon perusteella määriteltiin nopeus kullakin tarkasteluhetkellä.
- Sydämen lyöntitiheys tallennettiin ANT+ -protokollaa hyödyntävällä HRM-laitteella. 
- Koehenkilöiden  korvakäytäviin johdettiin  kuulokkeitse Ibiza 2012 Various Artists -soittolistan tuottamia ääniaaltoja.
- Koehenkilöt virtsasivat ennen ja jälkeen mittausten.

Huomasimme


että koehenkilön nopeus kierroskohtaisessa ns. "Lyki lyki, ja Sitten Muna-asentoon" (LLSM) mäessä kehittyi merkittävästi, johdonmukaisesti ja positiivisesti ensimmäisten viiden kierroksen ajan (12:92 km /h => 15:05 km /h).

Hieman yllättäen tamppauksen suotuisat vaikutukset eivät kuitenkaan enää kierroksella 6 ylittäneet fyysisen rasituksen  indusoimia haittatekijöitä. Nopeus LLSM-mäessä laski 0.57 km /h edelliseen kierrokseen nähden.

Nopeuden suhde tamppauskierrokseen (TE = Tamppaus Ennuste l. Pinkki käyrä)


Kierroksella 7  koehenkilöiden korviin johdettiin Ibiza 2012 soittolistalta Mario Fischettin kappale "Dope".  LLSM-mäen nopeus nousi merkittävästi (1.4 km /h) edelliseen hidastuneeseen kierrokseen nähden, puhkaisi  laskevan ennusteen ja nousi takaisin Pinkille Käyrälle.


Tulokset osoittavat 

että ladun tamppaamisella on  suotuinen vaikutus murtomaahiihtäjän suorituskyvyn esiintulolle, Tamppausennuste (TE) = xn+1 = xn2 + c.

Dope-ilmiö antaa viitteitä, jotka johtavat hypoteesiin Pinkin käyrän epälineaarisuudesta. On syytä olettaa nykyisen TE-mallin olevan puutteellinen.  Lisätutkimuksia suositellaan tehtäväksi erityisesti Ibizan suhteen ja / tai Ibizalla.